top of page

Om Solid Rådgivning

Solid Rådgivning AS er et nyetablert rådgivningsselskap med kontorer i Aukra kommune. Vårt erfarne team har lang bransjeerfaring innen bygg- og anlegg, industri og energi. Vi er dedikerte til å levere kvalitetsløsninger til våre kunder ved å trekke på vårt store nettverk og ekspertise. 

Vi setter stor pris på trivsel og arbeidsmiljø hos våre ansatte, og vi belønner gode resultater med bonusordninger som er knyttet til oppnådde mål. Vår ledelsesstruktur er preget av korte beslutningslinjer, som gir våre ansatte mulighet til å påvirke og drive frem prosesser.

Vi søker etter medarbeidere som ikke bare har riktig kompetanse og erfaring, men som også trives i et mindre konsulentmiljø. Vi legger vekt på å rekruttere medarbeidere som kan håndtere sine arbeidsoppgaver på en profesjonell måte. Samtidig må du være en pådriver for å skape en trivelig atmosfære i prosjektene, slik at oppdragsgivere - og deres samarbeidspartnere og leverandører - føler seg godt ivaretatt.

Om du har lyst til å bli med Solid på reisen, hvor kompetanse, erfaring, utvikling og trivsel står i fokus, kan du være vår neste lagspiller!

Feltingeniør/Kvalitets-koordinator

Vil du være med på å sikre høy kvalitet i byggeprosjekter? Da kan jobben som Kvalitets-koordinator hos oss i Solid Rådgivning være noe for deg! 

 

Som Kvalitetskoordinator vil du ha ansvar for å følge opp og sikre at kvalitetsarbeidet på anlegget ivaretas i tråd med kravene i kontrakten. Du blir anleggets kontaktperson mot byggherren og underentreprenører. Dine hovedoppgaver vil inkludere koordinering av kvalitetsarbeidet i henhold til prosjektplanen, kvalitetssikring av dokumentasjon og planer, rapportering av HMS i henhold til kontrakten og utarbeidelse av rutiner. Du vil også følge opp avvikshåndtering i prosjektet og sikre at korrigerende tiltak gjennomføres. Videre vil du påse at arbeidene utføres i samsvar med kontrakter, standarder og prosesskoder, samt overvåke og følge opp kvalitetsansvarlige hos underentreprenører og leverandører. Koordinering og intern kommunikasjon blir også en viktig del av stillingen.

 

Vi søker deg som er ingeniør eller sivilingeniør, med minimum 10 års erfaring fra tilsvarende prosjekter. Du bør ha relevant kompetanse innen kvalitet, risikostyring og anleggsarbeid, samt god forståelse for risiko og erfaring med ISO-standarder. Kjennskap til ISO 9001 og andre relevante standarder er en fordel.

 

Personlighetsmessig er vi på jakt etter en selvstarter med et sterkt fokus på leveranse, gode problemløsnings- og analytiske ferdigheter. Du må kunne jobbe selvstendig, styre prosesser og være proaktiv. Positivitet, serviceinnstilling og kvalitetsbevissthet er viktige egenskaper. Sterk og effektiv kommunikasjon er en nøkkel til suksess, og du bør være villig til å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger.

 

Stillingen innebærer reisevirksomhet til våre kunders prosjektlokasjoner i Norge, og vi tilbyr gode rotasjonsordninger med lange arbeidsdager og tilsvarende avspasering. 

 

Ta kontakt med Tor Magne Johansen på m mobil 920 10 849 eller e-post: tor@solid-r.no 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Kontaktinformasjon

Tor Magne Johansen

CEO Solid Rådgivning AS

Mobil: 920 10 849

Mobil:     +47 920 10 849

bottom of page